Toronto genre finance panel to include Bowles, King, Seghatchian

Tanya Seghatchian