Lionsgate names Erik Feig as president, production

Erik Feig