Fox to finance Kashyap's Bombay Velvet

Anurag Kashyap