Karlovy Vary 2011, part 2

kv_karel_och_programmers_ivana_novotna_and_lenka_tyrpakova.jpg

Karlovy Vary programmers Ivana Novotna, Karel Och and Lenka Tyrpakova