Greek crisis forces Thessaloniki to abandon cash prizes

dimitri_eipides.jpg