Ko Suk-man to head Jeonju International Film Festival

Ko Suk-man