South Korea selects Pieta as Oscar submission

Pieta